2024 Yılı

(II) Sayılı Tarife

Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 4.016,00 2.652,00 1.294,00

Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Hacmi (cm³) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1900 ve aşağısı 5.355,00 3.341,00 1.985,00
1901 ve yukarısı 8.106,00 5.355,00 3.341,00

Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 10.146,00 6.059,00 2.652,00
26 - 35 12.168,00 10.146,00 4.016,00
36 - 45 13.541,00 11.485,00 5.355,00
46 ve yukarısı 16.245,00 13.541,00 8.106,00

Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 3.601,00 2.392,00 1.171,00
1.501 - 3.500 7.295,00 4.226,00 2.392,00
3.501 - 5.000 10.960,00 9.122,00 3.601,00
5.001 - 10.000 12.168,00 10.333,00 4.844,00
10.001 - 20.000 14.624,00 12.168,00 7.295,00
20.001 ve yukarısı 18.292,00 14.624,00 8.498,00

"Elektrikli" Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 1.004,00 663,00 324,00

"Elektrikli" Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Gücü (kW) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115 kW aşağısı 1.339,00 835,00 496,00
115 kW ve yukarısı 2.026,00 1.339,00 835,00

"Elektrikli" Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 2.536,00 1.515,00 663,00
26 - 35 3.042,00 2.536,00 1.004,00
36 - 45 3.385,00 2.871,00 1.339,00
46 ve yukarısı 4.061,00 3.385,00 2.026,00

"Elektrikli" Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 900,00 598,00 293,00
1.501 - 3.500 1.824,00 1.056,00 598,00
3.501 - 5.000 2.740,00 2.280,00 900,00
5.001 - 10.000 3.042,00 2.583,00 1.211,00
10.001 - 20.000 3.656,00 3.042,00 1.824,00
20.001 ve yukarısı 4.573,00 3.656,00 2.124,00